Astrid Onderwater

Trainingsactrice

HOME

Welkom!

 

Werken met een trainingsacteur: Leren door ervaren!

 

Met veel plezier werk ik als trainingsacteur!

Op deze website kun je wat informatie vinden over mij en mijn manier van werken.

 

Enkele uitspraken van deelnemers:

 

‘Je wás gewoon Ben!’

‘Levensecht!’

‘Ik werd gewoon wéér boos…’

‘Oh, dat is preciés zoals zij dan doet!’

‘De actrice speelde het zo dat de ervaring die ik had identiek was aan die op de werkvloer.’

 

 

Over Astrid

Mijn basis is gelegd door de studie sociale psychologie, waarin uiteraard al aandacht was voor het werken met groepen, groepsdynamica en verschillende psychologische modellen. Na mijn studie heb ik jaren als sociaal wetenschappelijk onderzoeker / onderzoekspsycholoog (interviewer, gespreksleider) in vooral de zorgsector gewerkt. Daarnaast heb ik ook ruime werkervaring in de horeca, retail en jeugdzorg. Ook ben ik veel bezig met theater en zang: als speler in het theater, in theateracts voor kinderen en volwassen en zingen doe ik in verschillende verbanden.

Na een training mét trainingsacteur, waar ik jaren geleden aan deelnam,  viel bij mij het kwartje: dát is wat ik wil doen!

Met de studie sociale psychologie als stevige basis, de nodige acteerworkshops en -opleiding en de opleiding Trainingsacteren van Selma Foeken in 2012, ging ik van start en ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Het is een mooi vak, waarbij je getuige mag zijn van een hoop leermomenten.

En zélf blijven leren vind ik ook belangrijk! Daarom heb ik ervoor gekozen om in 2017/2018 nóg een opleiding gericht op trainingsacteren te doen, de opleiding: ‘WWLA-trainingsacteren in het bedrijfsleven ®’ van André Witbreuk en Loes Wouterson. Deze heb ik met een mooi resultaat afgerond en ben ontzettend blij dat ik deze opleiding gedaan heb! Sterker nog… het ging nog even door met WWLA Advanced in 2018/2019! Tijdens deze opleiding heb ik geleerd hoe ik nog meer kan brengen als trainingsacteur/facilitator! Bijvoorbeeld: nog breder inzetten van ervarend leren, meedenken met de klant over bijvoorbeeld de inzet van theaterinterventies en deze ontwerpen en uitvoeren, faciliteren van leerprocessen vanuit het acteren.  Dus nu mag ik mezelf Master of Action Learning & Design noemen. Ofwel: specialist ervarend leren en bedreven in ontwerp!

En dan over het werken als trainingsacteur: deelnemers vinden het vaak wel spannend: een training met acteur, maar ik weet deelnemers vaak wel op hun gemak te stellen, een belangrijke voorwaarde om verder aan het werk te kunnen met oefenen in een training. Vaak zelfs met een hoop lol. Want leren in een ontspannen omgeving werkt naar mijn idee het best. En naar de deelnemer toe benoem ik het oefenen met een acteur vooral als experiment: we gaan eens kijken wat werkt. Niet minder, maar ook niet meer dan dat.

Wat ik vaak terugkrijg van trainers en deelnemers is dat ik me goed inleef in de situatie van de deelnemer, dat ik realistisch speel (niet ‘too much’) en duidelijke feedback geef.

Verder vind ik het belangrijk om goed af te stemmen met de trainer zodat ik weet wat de leerdoelen van de training zijn, wat het niveau is van de deelnemers, waar de trainer vooral op in wil haken en welke theorieën aan de basis van de training liggen. Dit, tezamen met het goed inleven in de achtergrond van de deelnemers, zorgt ervoor dat ik goed voorbereid de training in kan gaan. En indien nodig kan ik ook samenwerken als co-trainer, werk ook graag zelfstandig met (sub)groepen als ‘acting trainer’.

Voor uitgebreidere informatie, kijk ook eens op Linkedin! (Zie: Contact).

 

 

 

 

Ervaring als trainingsactrice

 

Ik heb ruime ervaring met verschillende trainingen in de zorg, in het onderwijs en voor retail.

 

Trainingen:

 • Communicatie / Gespreksvaardigheden
 • Leiderschap
 • Coachingsvaardigheden
 • Adviesvaardigheden
 • Anamnese-gesprekken (ook tijdens toetsen en voor toelating opleiding)
 • Gedeelde besluitvorming
 • Slecht nieuws gesprekken
 • Motiverende gespreksvoering
 • Omgaan met verbale agressie
 • Sollicitatiegesprekken
 • Verzuimgesprekken
 • BOA – gespreks- en benaderingstechniek
 • Suicidepreventie
 • Klantgesprekken
 • Cognitieve Gedragstherapie (Bij CVS, MS)

 

Modellen / theorieën:

 • LSD
 • Feedback 4 G’s
 • VALTIS-OBV
 • De Roos van Leary
 • DISC/DRAKEN
 • STARR
 • Belbin
 • ABC(D)-gedrag – spanningscontrole
 • CASE methodiek suïcide-preventie
 • Belbin teamrollen
 • Situationeel leidinggeven
 • Motiverende gespreksvoering
 • Transactionele Analyse

 

(Eind-)opdrachtgevers waarvoor ik werk / gewerkt heb:

VU Medisch Centrum

Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling (LOCK)

Actemium

NWO

Antonie van Leeuwenhoekziekenhuis

Panasonic Biomedical

Basta Theater

JIM theater

Medisch Centrum Leeuwarden

Kapok

Deventer Ziekenhuis

Rijndam Revalidatie

Sparck Sportsclub

Vodafone

Resultcare

LOI

RVTraining

AKO

Trainings- en Adviesbureau Rikken

Siloah

Sirius Training

Collaborative Divorce Professionals

Ministerie van Buitenlandse Zaken

LTP Business Psychologists

Joep Dorren – Training en Theater

VMI Group

RdOS Training en Advies

Politieacademie

Unit3Acteurs

ZonMW

Technische Universiteit Eindhoven

Salsaparilla – Game Based Change

ZGT (Ziekenhuis Groep Twente)

Albert Heijn

Bureau Acting

Coloplast

DEEN Supermarkten

Praxis

Action

C&A

ElroyCOM

OVD Opleidingen Retail

AMC (Amsterdam Medisch Centrum)

UvA (Universtiteit van Amsterdam)

De Hoogstraat Revalidatie

Zonnehuizen , Kind & Jeugd en Onderwijs

 

 

 

Waarom een trainingsacteur?

1. Realistisch spel

Als trainingsacteur ben ik in staat om geloofwaardig verschillende soorten gedrag neer te zetten.

2. Interactief spel

Mijn gedrag als trainingsacteur is beïnvloedbaar. Ik reageer áltijd op het gedrag van de deelnemer. Dat betekent dat wanneer de deelnemer ander gedrag laat zien, ook mijn gedrag als trainingsacteur zal veranderen. Hierdoor ervaart de deelnemer direct het effect van zijn of haar eigen gedrag.

3. Afstemming op de deelnemer

Als trainingsacteur doseer ik mijn gedrag en pas dit aan op de deelnemer met wie ik de praktijksimulatie / oefening doe. Ofwel: ik lever altijd maatwerk en zal daarom bij iedere oefening gedrag laten zien dat past bij de deelnemer die ik tegenover me heb.

4. Effectieve feedback

Als trainingsacteur ben ik gewend om tijdens het acteren tegelijkertijd ook te observeren. Tijdens het spelen van de situatie bekijk ik deze als het ware ook vanuit een helikopterview. Hierdoor kan ik na afloop feedback geven. Dit doe ik aan de hand van het concreet benoemen van het gedrag van de deelnemer, welk gevoel / welke indruk, gedachten ik daarbij heb en welk effect dit op me heeft.

5. Bekendheid met de trainingsmethodieken en werkvormen

Als trainingsacteur zorg ik ervoor dat ik op de hoogte ben van de leerdoelen van de training. Hierdoor kan ik tijdens het rollenspel gewenst gedrag ‘belonen’. Ook kan ik mijn feedback aan laten sluiten bij de leerdoelen van de training. Daarnaast kan ik meedenken over de invulling van de training en passende werkvormen en leuke en effectieve oefeningen aandragen.

Uiteraard is het in een training ook mogelijk om de deelnemers met elkaar laten oefenen, dus wat is nu precies de meerwaarde van werken met een trainingsacteur?

Voor deelnemers in een training is het vaak lastiger om geloofwaardig spel neer te zetten. Zij zijn meestal niet gewend om (op deze manier!) te acteren en hebben vaak de neiging gedrag uit te vergroten. Reageren op het gedrag van de deelnemer en hier in meegaan is voor deelnemers lastiger. Zij zijn vaak voornamelijk bezig met het zo goed mogelijk spelen van de rol die ze hebben gekregen en gaan hier soms zo in op, dat ze verminderd oog hebben voor het gedrag van de ander en veranderingen minder goed opmerken. Het goed afstemmen op de andere deelnemer kan ook lastig zijn wanneer deelnemers met elkaar gaan oefenen omdat vaak allerlei belangen een rol spelen: ze willen het de ander bijvoorbeeld niet te moeilijk maken, of ze willen aan de trainer laten zien hoe ontzettend moeilijk bepaalde situaties in de praktijk zijn en laten juist heel lastig gedrag zien. Omdat deelnemers over het algemeen niet gewend zijn tegelijkertijd te acteren en te observeren, zijn ze na afloop vaak niet goed in staat zijn om gerichte feedback te geven. Ten slotte kan een deelnemer minder goed op de leerdoelen gerichte feedback geven, hij is immers zelf deelnemer en is dus niet of minder goed bekend met de leerdoelen van de training.

 

 

 

 

Contact

 

Mail: a.t.onderwater@gmail.com

Telefoon: 06-11311960

LinkedIn: www.linkedin.com/in/astridonderwater

 

 

Fotografie: Josephine Quartel

 

 

 

 

© 2020 Astrid Onderwater

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑